Scroll Top
405 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

เครื่องปั่นสลัดน้ำความเร็วสูง

เครื่องปั่นสลัดน้ำความเร็วสูง

เครื่องปั่นสลัดน้ำความเร็วสูง

Detail

เครื่องปั่นสลัดน้ำจากผักหรือผลไม้ความเร็วสูง หรือเครื่องเหวี่ยง

วัสดุ

Material: Stainless Steel

ขนาด

-35 Lite
-100 Lite

คุณสมบัติ

เครื่องปั่นสลัดน้ำจากผักหรือผลไม้ความเร็วสูง หรือเครื่องเหวี่ยง โดยไม่ทำให้ผักหรือผลไม้ช้ำ หรือเสียหาย

ซึ่งออกแบบให้สะดวกในการใช้งานโดยใช้ตะกร้าสเตนเลส เพื่อรับผักหรือผลไม้จากเครื่องปั่นสลัดน้ำ

การทำงานของตัวเครื่องปั่นสลัดน้ำถูกออกแบบเพื่อให้ทำการสลัดน้ำจากพืชผักผลไม้

โดยไม่ทำให้เกิดการบอบช้ำที่วัตถุดิบที่ถูกนำไปใช้กับเครื่องนี้

เมื่อน้ำถูกปั่นและสลัดออกจากผักหรือผลไม้เรียบร้อยแล้ว จะส่งวัตถุดิบออกจากเครื่อง

ต่อไปยังตะกร้าสเตนเลส โดยที่ยังคงความสดของวัตถุดิบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมเพื่อการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ต่อไป

Tag: เครื่องสลัดน้ำ , เครื่องปั่นสลัดน้ำ ,เครื่องปั่นสลัดน้ำความเร็วสูง , เครื่องสลัดน้ำออกจากผัก, เครื่องสลัดน้ำมัน,เครื่องหมุนเหวี่ยง ,เครื่องปั่นเหวี่ยง

RELATED PROJECTS

บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารได้ทุกชนิด